Admisión de alumnado de nova incorporación

2020/2021

Si non puideches asistir ás Xornadas de Portas Abertas chámanos (988242000), pide unha cita e explicarémosche o funcionamento do Colexio.

Entre o 11 e o 18 de maio restablecerase o procedemento de admisión de novo alumnado para o curso 2020-2021. Máis abaixo o novo calendario do proceso⇓

O formulario de solicitude está disponible en:

Poderase presentar de forma presencial no centro, ou directamente a través da aplicación da Xunta “admisiónalumnado” (>).

Información adicional

Calendario do proceso

Presentación da solicitude de admisión para o novo alumnado do 11 ao 18 de maio

Presentación de la documentación acreditativa de los criterios de baremo, de ser necesario: hasta el 26 de mayo

Publicación das listaxes PROVISIONAIS de admitidos e non admitidos: antes do 8 de xuño.

Todo o alumnado que presentou solicitude de admisión para 4º de Infantil (3 anos) está admitido. Todas as listas, tanto deste alumnado como para outros cursos, están expostas no tablón de anuncios do centro.

Plazo de reclamación (se podrá formular reclamación en el plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante la titularidad del centro):9, 10 e 11 de xuño

Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: antes do 26 de xuño.

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria:do 1 ao 10 de xullo

Formalización da matrícula en ESO: do 1 ao 10 de xullo.

Plazo extraordinario do 1 ao 10 de setembro