http://picasion.com/

2020/2021

Atención...

Recordamos a la comunidad educativa, familias, alumnado y profesorado, la obligatoriedad de cumplir con las medidas de seguridad establecidas en todo el recinto escolar (interior y exterior del mismo):

 • Uso obligatorio de la mascarilla.
 • Mantener siempre la distancia de seguridad.
 • Desinfección de las manos y calzado con los medios dispuestos para estos fines en las entradas al interior de centro.
 • Seguir siempre los circuitos establecidos para las entradas y salidas. Deben fijarse en el circuito establecido para cada curso según el horario.
 • Respetar los horarios y turnos establecidos para cada curso para evitar aglomeraciones y minimizar los riesgos.
 • Realizar la autoevaluación clínica del Covid-19 antes de acudir al centro.

Este é un resumo do máis relevante do protocolo de actuación do colexio. (clica)

1 – 2 de SEP

8 de SEP

 • Periodo de adaptación de alumnado de 3 años

  • 11:00-11:30
  • 12:00-12:30

Según se les informó de manera personalizada y acompañados por un adulto serán recibidos en las pistas deportivas exteriores del centro

9 de SEP

 • Periodo de adaptación de alumnado de 3 años

  • 11:00-11:45

El alumnado será acompañado por un adulto a la clase en donde permanecerá con la tutora. Posteriormente la salida se realizará por el exterior del edificio según indica el plano de “salida de infantil”.

 • Periodo de adaptación de alumnado de nova incorporación a Infantil (5º e 6º) e Primaria (de 1º a 6º)

  • 11:00-12:00

El alumnado será acompañado por uno o dos adultos a la secretaría del centro. Una vez allí indicara el nivel educativo al que pertenece y el tutor acudirá a su encuentro para indicarle su aula y atender a sus preguntas.

10 de SEP

Periodo de adaptación de INFANTIL e PRIMARIA

(Seguindo protocolo da Xunta este día comezará: 4º e 5º Infantil e 1º,2º,3º de EP)

ADULTOS E ALUMNADO DE TODAS AS EDADES, RESPECTARÁN AS NORMAS DE SEGURIDADE MÍNIMAS, EN TODO MOMENTO (MÁSCARA, DISTANCIA, HIXIENE CON XEL)

AS FAMILIAS CON ALUMNADO EN MÁIS DUN NIVEL E CON DIFERENTES TURNOS DE ENTRADA PODERÁN DEIXAR AOS CONVIVINTES NO TURNO DO PRIMEIRO, EXISTINDO PROFESORADO DE APOIO QUE OS ACOMPAÑARÁ NESTE TEMPO.

Neste primeiro día non haberá servizo de madrugadores.

Non se traerán materiais (merenda, libros, mochilas…)

O servizo de transporte e comedor si se realizará, sendo preciso que este alumnado si dispoña de mandilón xa que neste día, deberán respectar o horario/espacios de recollida específicos do horario de comedor.

Saída do autobús da primeira parada ás 09:30.

Con fin de facilitar unha acollida segura do alumnado, evitando aglomeracións, únicamente nestos primeiros días escalonarase a chegada dos cursos da seguinte forma:

 • Alumnado de INFANTL

  • 5º de Infantil A (4 anos) – M.José
   • Entrada 11:30 -> Ximnasio (por canellón lateral)
   • Saída 12:30-> Hall traseiro
  • 5º de Infantil B (4 anos) – Lourdes
   • Entrada 11:30->Ximnasio (por canellón lateral)
   • Saída 12:45 -> Hall traseiro
  • 4º de Infantil B – Elvira
   • Entrada 12:00 -> Hall traseiro
   • Saída 13:00 -> Hall traseiro
  • 4º de Infantil A – Isa
   • Entrada 12:00 -> Entrada principal
   • Saída 13:00 -> Rampa exterior
 • Alumando de PRIMARIA

  • 1ª Primaria
   • Entrada 10:00 -> Portón
   • Saída 11:00 -> Zona 2
  • 2º Primaria
   • Entrada 10:15 -> Portón
   • Saída 11:15 -> Zona 2
  • 3º Primaria
   • Entrada 12:15 -> Portón
   • Saída 13:15 -> Zona 2

Nesta etapa as familias só accederán ata a zona de acceso restrinxido que delimita a entrada/saída do alumnado. Persoal do centro e de ANPA colaborará coas indicacións precisas para a entrega segura do alumnado que realizará filas cos titores/as no espacio correspondente do patio. A entrega do alumnado á saída do horario realizarase de novo por niveis (A/B) no espacio “Zona 2”.
ROGAMOS RESPECTEN O HORARIO ESCALONADO PERMITINDO QUE AS FAMILIAS DE HORARIOS ANTERIORES RECOLLAN PRIMEIRO, E MANTENDO AS DISTANCIAS DE SEGURIDADE.

Estos cursos comezarán coa súa xornada habitual ao día seguinte. Estar atentos á entrada/saída escalonada por niveis.

11 de SEP

Periodo de adaptación de INFANTIL e PRIMARIA

(Seguindo protocolo da Xunta este día comenzará: 6º Infantil e 4º, 5º e 6º de EP)

ADULTOS E ALUMNADO DE TODAS AS IDADES, RESPECTARÁN AS NORMAS DE SEGURIDADE MÍNIMAS, EN TODO MOMENTO (MÁSCARA, DISTANCIA, HIXIENE CON XEL)

AS FAMILIAS CON ALUMNADO EN MÁIS DUN NIVEL E CON DIFERENTES TURNOS DE ENTRADA PODERÁN DEIXAR AOS CONVIVINTES NO TURNO DO PRIMEIRO, EXISTINDO PROFESORADO DE APOIO QUE OS ACOMPAÑARÁ NESTE TEMPO.

En este primer día comezará servizo de madrugadores ás 7:15.

Non se traerán materiais (merenda, libros, mochilas…)

O servizo de transporte e comedor si se realizará, sendo preciso que este alumnado si dispoña de mandilón xa que neste día, deberán respectar o horario/espacios de recollida específicos do horario de comedor.

Saída do autobús da primera parada ás 08:45.

Con fin de facilitar unha acollida segura do alumnado, evitando aglomeracións, únicamente nestos primeiros días escalonarase a chegada dos cursos da seguinte forma:

 • Alumnado de INFANTL

  • 6º de Infantil A (5 años) – Mª. Jesús
   • Entrada 11:30 -> Ximnasio (por canellón lateral)
   • Saída 12:30-> Rampa exterior
  • 6º de Infantil B (5 años) – Angélica
   • Entrada 11:45->Ximnasio (por canellón lateral)
   • Saída 12:45 -> Rampa exterior
 • Alumando de PRIMARIA

  • 4º Primaria
   • Entrada 10:00 -> Portón
   • Saída 11:00 -> Zona 2
  • 5º Primaria
   • Entrada 10:30 -> Portón
   • Saída 11:30 -> Zona 2
  • 6º Primaria
   • Entrada 12:00 -> Portón
   • Saída 13:00 -> Zona 2

Estos cursos comezarán coa súa xornada habitual ao día seguinte. Estar atentos á entrada/saída escalonada por niveis.

14 de SEP

 • Entrega de declaración responsable aos titores/as (modelo)

Entradas alumnado no mes de setembro

CURSO ENTRADA SAÍDA SAÍDA COMEDOR
4º A – Infantil (Isa) 09:20 – Hall principal 13:25 – Rampa exterior De 14:45 a 15:15 – Hall principal
4º B – Infantil (Elvira) 09:20 – Hall traseiro 13:30 – Hall traseiro De 14:45 a 15:15 – Hall traseiro
5º A – Infantil (M.José) 09:00 – Ximnasio 13:20 – Hall traseiro De 14:45 a 15:15 – Hall traseiro
5º B – Infantil (Lourdes) 09:00 – Ximnasio 13:25 – Hall traseiro De 14:45 a 15:15 – Hall traseiro
6º A – Infantil (M.Jesusa) 08:50 – Ximnasio 13:30 – Rampa exterior De 14:45 a 15:15 – Hall principal
6º B – Infantil (Angélica) 08:50 – Ximnasio 13:20 – Rampa exterior De 14:45 a 15:15 – Hall principal
1º A Primaria 09:10 – Portón 13:45 – Rampa exterior De 14:45 a 15:15 – Lateral (zona 2). Si chove=ximnasio
1º B Primaria 09:10 – Portón 13:50 – Rampa exterior De 14:45 a 15:15 – Lateral (zona 2). Si chove=ximnasio
2º A Primaria 09:05 – Portón 13:35 – Rampa exterior De 14:45 a 15:15 – Lateral (zona 2)
2º B Primaria 09:05 – Portón 13:40 – Rampa exterior De 14:45 a 15:15 – Lateral (zona 2)
3º A Primaria 09:00 – Portón 13:50 – Lateral (zona 2) De 14:45 a 15:15 – Ximnasio (canellón)
3º B Primaria 09:00 – Portón 13:50 – Lateral (zona 2) De 14:45 a 15:15 – Ximnasio (canellón)
4º A Primaria 08:55 – Portón 13:45 – Lateral (zona 2) De 14:45 a 15:15 – Ximnasio (canellón)
4º B Primaria 08:55 -Portón 13:45 – Lateral (zona 2) De 14:45 a 15:15 – Ximnasio (canellón)
5º A Primaria 08:50 -Portón 13:40 – Lateral (zona 2) De 14:45 a 15:15 – Lateral (zona 2)
5º B Primaria 08:50 -Portón 13:40 – Lateral (zona 2) De 14:45 a 15:15 – Lateral (zona 2)
6º A Primaria 08:45 -Portón 13:35 – Lateral (zona 2) De 14:45 a 15:15 – Lateral (zona 2)
6º B Primaria 08:45 -Portón 13:35 – Lateral (zona 2) De 14:45 a 15:15 – Lateral (zona 2)

IMPORTANTE que as familias respecten os horarios, espacios e orde de cursos nas entradas e saídas acudindo só un adulto por alumno/a ou irmáns.

Sempre con máscara e respectando as distancias de seguridade.

Os docentes acompañarán o tempo que sexa necesario ao alumnado que non sexa recollido no seu turno, esperando no exterior do centro nun espazo que non impida a graduación da saída.

Rogamos eviten quedarse no exterior do centro (xogar-falar), evitando aglomeracións innecesarias e axilizando o máis posible a recollida colaborando na entrega graduada de alumnado a outras familias.

Durante o horario de entrada/saída do alumnado o acceso ao edificio está totalmente prohibido (administración, subida a aulas,…) esperando ao final da xornada. Podrán acceder á librería evitando aglomeracións.

15 de SEP

 • Periodo de adaptación de alumnado de nueva incorporación a E.S.O

  • 11:00-12:00

El alumnado será acompañado por uno o dos adultos a la secretaría del centro. Una vez allí indicará el nivel educativo al que pertenece y el tutor acudirá a su encuentro para indicarle su aula y atender a sus preguntas.

22 de SEP

 • Recollida dos libros do Fondo de libros en E.S.O

A entrega dos libros de texto para os beneficiarios do Fondo de libros en Secundaria será aos pais/nais/titores legais nas seguientes horas:

  • De 15:30 a 17:00 1º ESO (Entrada exterior Salón de Actos)
  • De 15:30 a 17:00 2º ESO (Entrada trasera centro)
  • De 15:30 a 17:00 3º ESO (Patio cuberto)
  • De 15:30 a 17:00 4º ESO (Patio cuberto)

23 de SEP

Periodo de adaptación de 1º e 2º de SECUNDARIA

(Seguindo protocolo da Xunta o alumnado escalonará a súa entrada)

ADULTOS E ALUMNADO DE TODAS AS IDADES, RESPECTARÁN AS NORMAS DE SEGURIDADE MÍNIMAS, EN TODO MOMENTO (MÁSCARA, DISTANCIA, HIXIENE CON XEL)

AS FAMILIAS CON ALUMNADO EN MÁIS DUN NIVEL E CON DIFERENTES TURNOS DE ENTRADA PODERÁN DEIXAR AOS CONVIVINTES NO TURNO DO PRIMEIRO, EXISTINDO PROFESORADO DE APOIO QUE OS ACOMPAÑARÁ NESTE TEMPO.

Neste primeiro día NON hai servizo de madrugarores para esta etapa.

Non se traerán materiais (merenda, libros, mochilas…)

O servizo de comedor sí se realizará, deberán respectar o horario/espazos de recollida específicos do horario de comedor.

As familias accederán á “zona 2” respectando a zona restrinxida.

Con fin de facilitar unha acollida segura do alumnado, evitando aglomeracións, únicamente nestos primeiros días escalonarase a chegada dos cursos da seguinte forma:

 • Alumnado de:

  • 1º de ESO
   • Entrada 10:00 -> Zona 2
   • Saída 11:00-> Zona 2
  • 2º de ESO
   • Entrada 11:00-> Zona 2
   • Saída 12:00 -> Zona 2

Estos cursos comezarán coa súa xornada habitual ao día seguinte. Estar atentos á entrada/saída escalonada por niveis.

24 de SEP

Periodo de adaptación de 3º de SECUNDARIA

(Seguindo protocolo da Xunta o alumnado escalonará a súa entrada)

ADULTOS E ALUMNADO DE TODAS AS IDADES, RESPECTARÁN AS NORMAS DE SEGURIDADE MÍNIMAS, EN TODO MOMENTO (MÁSCARA, DISTANCIA, HIXIENE CON XEL)

AS FAMILIAS CON ALUMNADO EN MÁIS DUN NIVEL E CON DIFERENTES TURNOS DE ENTRADA PODERÁN DEIXAR AOS CONVIVINTES NO TURNO DO PRIMEIRO, EXISTINDO PROFESORADO DE APOIO QUE OS ACOMPAÑARÁ NESTE TEMPO.

Neste primeiro día NON hai servizo de madrugarores para este curso.

Non se traerán materiais (merenda, libros, mochilas…)

O servizo de comedor sí se realizará, deberán respectar o horario/espazos de recollida específicos do horario de comedor.

As familias accederán á “zona 2” respectando a zona restrinxida.

Con fin de facilitar unha acollida segura do alumnado, evitando aglomeracións, únicamente nestos primeiros días escalonarase a chegada dos cursos da seguinte forma:

 • Alumnado de:

  • 3º de ESO
   • Entrada 11:00 -> Zona 2
   • Saída 12:00-> Zona 2

Estos cursos comezarán coa súa xornada habitual ao día seguinte. Estar atentos á entrada/saída escalonada por niveis.

25 de SEP

Periodo de adaptación de 4º de SECUNDARIA

(Seguindo protocolo da Xunta o alumnado escalonará a súa entrada)

ADULTOS E ALUMNADO DE TODAS AS IDADES, RESPECTARÁN AS NORMAS DE SEGURIDADE MÍNIMAS, EN TODO MOMENTO (MÁSCARA, DISTANCIA, HIXIENE CON XEL)

AS FAMILIAS CON ALUMNADO EN MÁIS DUN NIVEL E CON DIFERENTES TURNOS DE ENTRADA PODERÁN DEIXAR AOS CONVIVINTES NO TURNO DO PRIMEIRO, EXISTINDO PROFESORADO DE APOIO QUE OS ACOMPAÑARÁ NESTE TEMPO.

Neste primeiro día NON hai servizo de madrugarores para este curso.

Non se traerán materiais (merenda, libros, mochilas…)

O servizo de comedor sí se realizará, deberán respectar o horario/espazos de recollida específicos do horario de comedor.

As familias accederán á “zona 2” respectando a zona restrinxida.

Con fin de facilitar unha acollida segura do alumnado, evitando aglomeracións, únicamente nestos primeiros días escalonarase a chegada dos cursos da seguinte forma:

 • Alumnado de:

  • 4º de ESO
   • Entrada 11:00 -> Zona 2
   • Saída 12:00-> Zona 2

Estos cursos comezarán coa súa xornada habitual ao día seguinte. Estar atentos á entrada/saída escalonada por niveis.

25 de SEP

Horario normal de SECUNDARIA

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
08:20 08:20 08:25 08:25

Saídas do alumnado no mes de setembro

IMPORTANTE que as familias respecten os horarios, espacios e orde de cursos nas entradas e saídas acudindo só un adulto por alumno/a ou irmáns.

Sempre con máscara e respectando as distancias de seguridade.

Os docentes acompañarán o tempo que sexa necesario ao alumnado que non sexa recollido no seu turno, esperando no exterior do centro nun espazo que non impida a graduación da saída.

Rogamos eviten quedarse no exterior do centro (xogar-falar), evitando aglomeracións innecesarias e axilizando o máis posible a recollida colaborando na entrega graduada de alumnado a outras familias.

Durante o horario de entrada/saída do alumnado o acceso ao edificio está totalmente prohibido (administración, libraría, subida a aulas,…) tendo que esperar ao final da xornada.

29 de SEP

 • Recollida dos libros do Fondo de libros en E.S.O

A entrega dos libros de texto para os beneficiarios do Fondo de libros en Secundaria será aos pais/nais/titores legais nas seguientes horas:

  • De 15:30 a 17:00 1º ESO (Entrada traseira centro)
  • De 15:30 a 17:00 2º ESO (Entrada trasera centro)
  • De 15:30 a 17:00 3º ESO (Patio cuberto)
  • De 15:30 a 17:00 4º ESO (Patio cuberto)

01 de OUT

 • Horario de xornada única

A partires de outubro comeza a xornada única que, de maneira excepcional, se aplicou no centro como unha medida máis na prevención da COVID19

Entradas e saídas do alumnado INFANTIL a partires de outubro

CURSO ENTRADA hora/lugar SAÍDA hora/lugar
Infantil 4ºA 09:10/aulas 13:25/rampa
Infantil 4ºB 09:10/aulas 13:30/hall traseiro
Infantil 5ºA 08:55/ximnasio 13:20/hall traseiro
Infantil 5ºB 08:55/ximnasio 13:25/hall traseiro
Infantil 6ºA 08:45/ximnasio 13:30/rampa
Infantil 6ºB 08:45/ximnasio 13:20/rampa
 • Recollida ao rematar comedor (15:15)

  • 4º Infantil (3 anos) -> hall traseiro
  • 5º Infantil (4 anos) -> hall traseiro
  • 6º Infantil (5 anos) -> hall principal

Telf. Emerxencia:

698 12 15 74

Entradas do alumnado PRIMARIA a partires de outubro

CURSO ENTRADA hora/lugar SAÍDA hora/lugar
Primaria 6º 08:45/portón 13:35/patio (zona2)
Primaria 5º 08:45/portón 13:40/patio (zona2)
Primaria 4º 08:50/portón 13:45/patio (zona2)
Primaria 3º 08:50/portón 13:50/patio (zona2)
Primaria 2ºA 08:55/protón 13:35/rampa
Primaria 2ºB 08:55/portón 13:40/rampa
Primaria 1ºA 08.55/portón 13:45/rampa
Primaria 1ºB 08:55/portón 13:50/rampa
 • Recollida ao rematar comedor (15:15)

  • 1º Primaria-> Patio (zona 2). Si chove no ximnasio, porta lateral (canellón)
  • 2º Primaria-> Patio (zona 2)
  • 3º Primaria-> Ximnasio
  • 4º Primaria-> Ximnasio
  • 5º Primaria-> Patio (zona 2)
  • 6º Primaria-> Patio (zona 2)

Telf. Emerxencia:

698 12 15 74

 • Recollida ao rematar extraescolares

  • 16:15 -> rampa principal
  • 17:15 -> rampa principal
  • 18:15 -> rampa principal
 • Recollida ao finalizar atención personal do centro

  • 16:15 -> porta lateral do salón de actos (canellón)
  • 17:15 -> porta lateral do salón de actos (canellón)
  • 18:15 -> porta lateral do salón de actos (canellón)

Entradas do alumnado ESO a partires de outubro

CURSO ENTRADA hora/lugar SAÍDA hora/lugar (luns e martes) SAÍDA hora/lugar (resto de días)
ESO 1º 08:20/portón 14:50/patio (zona2) 14:00/patio (zona2)
ESO 2º 08:20/portón 14:55/patio (zona2) 14:05/patio (zona2)
ESO 3º 08:25/portón 15:00/patio (zona2) 14:10/patio (zona2)
ESO 4º 08:25/portón 15:05/patio (zona2) 14:15/patio (zona2)
 • Recollida ao rematar comedor

  • LUNS E MARTES -> 16:15 -> Porche entrada principal
  • RESTO DE DÍAS -> 15:15 -> porta lateral salón de actos (canellón)

*Estos días, (mércores, xoves, venres) aquel alumnado que o precise e con preaviso ao centro, poderá quedarse con profesorado do centro ata ás 16:15.

Telf. Emerxencia:

698 12 15 74

 • Recollida ao rematar extraescolares

  • 17:15 -> rampa principal
 • Recollida ao finalizar atención personal do centro

  • 17:15 -> porta lateral do salón de actos (canellón)