Organigrama curso 18-19


ÓRGANOS UNIPERSOAIS DE GOBERNO

 • Directora: Iria Vence
 • Xefa de estudos: Ana Belén González Dominguez
 • Secretaría: Elisa Díaz

COORDINADORES/AS

 • Etapa de Infantil: Mª Jesusa López
 • Etapa de Primaria:Samanta Gallaga
 • Etapa de E.S.O.: Jorge Veleiro Díaz
 • Normalización Lingüística: José A. Fraga

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 • Orientadora: Rosa Mª Martínez
 • Profesora de Pedagoxía Terapeútica: Iria Vence, Mª del Pilar Gómez
 • Profesora de Audición e Linguaxe: Samanta Gallaga
 • Psicólogo: José Freire

TITORES

 • INFANTIL
  • 3 anos A: Mª Jesusa López
  • 3 anos B: Angélica J.Suárez
  • 4 anos A: Mª Isabel Pan
  • 4 anos B: Elvira Paz
  • 5 anos A: Mª Josefa Fdez
  • 5 anos B: Lourdes Díaz
 • PRIMARIA
  • 1ºA: Lucía Sanmartín
  • 1ºB: Mª Carmen Deza
  • 2ºA: David Pérez
  • 2ºB: Carolina Pérez
  • 3ºA: Manuela Isabel Casado
  • 3ºB: Mª Isabel Fernández
  • 4ºA: Carmen Carballo
  • 4ºB: Mª Luz Presas
  • 5ºA: A. Belén Rodríguez
  • 5ºB: Olalla Barge
  • 6ºA: D. Consuelo Martín
  • 6ºB: J. Antonio Fraga
 • E.S.O
  • 1ºA: Carmen Martínez
  • 1ºB: Mª Jesús Nieto
  • 2ºA: Mª Xosé Mojón
  • 2ºB: Mª Pilar Rodríguez
  • 3ºA: Pilar Matínez
  • 3ºB: Pilar Matínez
  • 4ºA: Felisa Nogueira
  • 4ºB: Felisa Nogueira

DEPARTAMENTOS

 • Educación física: José Lucas Núñez
 • Inglés: Ana Belén González
 • C. Sociais, Geografía e Historia: Pilar Rodríguez
 • CC. Naturais: Jorge Veleiro
 • Lingua Castelá e Literatura: Mª Isabel González
 • Plástica e visual: Jorge Veleiro
 • Lingua Galega e Literatura: Mª Xosé Mojón
 • Matemáticas: Mª Inmaculada Opazo
 • Tecnoloxía: Jose Juan Pérez
 • Música: Pilar Martínez
 • Ética: Pilar Martínez
 • Relixión: Felisa Nogueira

ESPECIALISTAS

 • Lingua Inglesa: Patricia A. , D. Consuelo Martín, Elisa D., MªJesús N., Ana B. González
 • Educación Física: Francisco Ramón Rodríguez

CONSELLO ESCOLAR

 • Presidente
 • Xefa de estudos
 • Secretaría
 • 4 Representantes das familias
 • 4 Representantes do profesorado
 • 2 Representantes do alumnado de Secundaria
 • 1 Representante da administración e servizos
 • 1 Representante do Concello