Colexio Luis Vives2018-09-03T16:21:32+00:00

Un ensino de calidade para os teus fillos

Colexio plurilingüe de Educación Infantil, Primaria e Secundaria de Ourense, que propón unha experiencia educativa de calidade dentro dunha contorna privilexiada con instalacións de primeira orde e cunha ampla oferta de actividades culturais e extraescolares.

COMPROMISO CUNHA EDUCACIÓN DE CALIDADE

O noso obxectivo é que os alumnos #desenvolver ao máximo as súas capacidades a nivel intelectual, físico, artístico e emocional. Por iso, desde a súa fundación, o Colexio Luís Vives destacou por proporcionar aos seus estudantes unha formación integral que lles permite afrontar o seu futuro dunha forma responsable.

Con este fin, o equipo de titores do Colexio ofrecen unha atención personalizada a todos os nosos alumnos para axudarlles a converterse en persoas autónomas, con capacidade crítica, comprometidas consigo mesmas e coa sociedade que lles rodea.

INSTALACIÓNS DE PRIMEIRA ORDE

Colexio Luís Vives conta con instalacións que cumpren coa normativa vixente para as distintas etapas escolares e atópanse dotadas cos recursos necesarios.

 • Instalacións educativas – aulas de informática, plástica, laboratorio…

 • Instalacións deportivas – ximnasio, pista polideportiva cuberta, cancha de baloncesto…

 • Zonas comúns– salón de actos, enfermería, comedor…

Queres coñecer todas as nosas instalacións?

Pulsa aquí

O NOSO CENTRO

O Colexio Luís Vives quere ser unha referencia do sector educativo en Ourense e estar entre os mellores centros docentes da provincia.

O noso obxectivo é conseguir unha excelencia educativa no dominio dos idiomas, nos contidos curriculares, no desenvolvemento de competencias e na educación en valores. Desenvolvemos un Proxecto Educativo que necesita a colaboración, o compromiso e apoio da familia, para conseguir alumnos con:

 • Unha forte autoestima e unha sólida formación en valores.
 • Uns hábitos continuados de traballo e esforzo.
 • Os mellores resultados académicos para a totalidade.

Respecto: O dereito para ser respectado e a obrigación de respectar aos demais son a base fundamental da convivencia.

Esforzo e perseveranza: A constancia no traballo axuda a ser mellores, a progresar. É o camiño para o desenvolvemento persoal.

Responsabilidade: O coidado e a atención permite tomar decisións de forma autónoma, exercendo a liberdade de forma adecuada.

Honestidade: Tratar de forma xusta e razoable tanto a un mesmo como aos demais.

Empatía: A capacidade para identificarnos con outros mellora as relacións persoais e fomenta a tolerancia.

Traballo en equipo: Potencia a eficacia no traballo creando unha contorna saudable, fomenta as capacidades sociais e prepáranos para o futuro.

Somos unha cooperativa de ensino que abarca todo o proceso educativo e que emprega todos os seus recursos económicos na mellora permanente do seu proxecto.

O Colexio Luís Vives, convencido da importancia da coeducación e o respecto á individualidade, desenvolve un modelo pedagóxico que cre firmemente na necesidade do diálogo para convencer, en lugar de impoñer, e considera que o alumno debe ser o protagonista dunha aprendizaxe baseada no razoamento, a creatividade e a propia experiencia.

A atención ao desenvolvemento dos alumnos e as súas diferentes situacións persoais forma parte das bases do seu modelo educativo e está presente na acción diaria dos docentes: non dirixindo, senón deixando ser; observando, escoitando e mostrando, cando é preciso, a proximidade necesaria para proporcionarlles apoio e axuda.

Pretende desenvolver nos alumnos as súas diferentes capacidades intelectuais e emocionais, o seu sentido crítico e unha sensibilidade estética, formando persoas independentes e comprometidas coa tradición, a cultura e a contorna.

Colaborar, para nós, implica que a familia:

 • Sexa coñecedora da nosa oferta educativa.
 • Acepte a filosofía do centro (que asuma os nosos Principios, Valores e Normas).
 • Confíe nos profesionais do Colexio.
 • Sexa continuadora do traballo do centro.

A “confianza” da familia é condición indispensable para iniciar e desenvolver o noso Proxecto Educativo.

SECRETARÍA

ACTIVIDADES

NOTICIAS

As nosas últimas Noticias

Mantente ao día das novidades do noso Centro Educativo.

NOTICIAS

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

 1. Proxecto ELISA

  5 Xullo, 2017 • 9:00 a.m. - 6 Xullo, 2019 • 6:00 p.m.
 2. Programa de mellora de aptitudes académicas

  1 Outubro, 2018 • 9:30 a.m. - 31 Maio, 2019 • 5:00 p.m.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Rúa Aira do Fonsillón 4 • 32005 Ourense

Phone: 988 24 20 00