A continuación a seguinte proposta de atención de tardes

De 12 de setembro a 30 de setembro

DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E XUÑO OS OBRADOIROS SERÁN SUBSTITUIDOS POR ACTIVIDADES LÚDICAS.

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

INFANTIL

INFANTIL

INFANTIL

INFANTIL

INFANTIL

1º e 2º PRIMARIA

1º e 2º PRIMARIA

1º e 2º PRIMARIA

1º e 2º PRIMARIA

1º e 2º PRIMARIA

3º, 4º, 5º e 6º PRIMARIA

3º, 4º, 5º e 6º PRIMARIA

3º, 4º, 5º e 6º PRIMARIA

3º, 4º, 5º e 6º PRIMARIA

3º, 4º, 5º e 6º PRIMARIA

Inscríbete na atención de tardes/obradoiros a través do seguinte formulario

Accede

Para calquer aclaración ou suxerencia envía un email e expón o teu desexo

Email