Nesta páxina atopará diferente información sobre protocolos, adaptacións, formación,… sobre a situación que provocou o COVID-19

VOLVAMOS Á ESCOLA con sentidiño

Videos informativos sobre o COVID e como actuar

Que é o Coronavirus?

Vixilancia, control e prevención

Actuacións ante unha infección por Coronavirus

Erros máis frecuentes no uso das máscaras

Como protexer aos nenos e nenas fronte ao Coronavirus- LSE

Recomendación de protección fronte ao coronavirus

Instrucións COVID 05/09/2022

Directrices sobre o uso das máscaras no ámbito educativo. 21/04/2022

Mapas e itinerarios de circulación nas entradas e saídas

Protocolos de actuación ande a COVID

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO
CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE
ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA
PARA O CURSO 2021-2022

V. 1-10-2021

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DA
TRANSMISIÓN DA COVID-19 NAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

PROTOCOLO DE VIXILANCIA E CONTROL EPIDEMIOLÓXICO
FRONTE AO VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) NO ÁMBITO
EDUCATIVO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA

Recomendacións sobre a ventilación en centros educativos no contexto da Covid-19

Plan de Continxencia

Plan de Adaptación do Centro

Adaptación do centro aos protocolos da Xunta

Titoriais sobre o manexo de aplicacións e rexistros para alumnado e familias

CLASSROOM-Acceso alumnado

CLASSROOM-Entrega de tarefas usando móbil

Transformar fotos en PDF e subir a CLASSROOM

CLASSROOM-Guía para o alumnado(2)

Titorial para CLASSROOM alumnado e familias

Titorial para CLASSROOM alumnado e familias (2)

BLINKLEARNING – manual para alumnado

BLINKLEARNING – manual para profesorado

BLINKLEARNING – Como acceder