Organigrama curso 23-24


ÓRGANOS UNIPERSOAIS DE GOBERNO

 • Directora: Iria Vence
 • Xefa de estudos: Ana Belén González Domínguez
 • Secretaría: Elisa Díaz Fernández

COORDINADORES/AS

 • Etapa de Infantil: María Josefa Fernández
 • Etapa de Primaria: Samanta Gallaga
 • Etapa de E.S.O.: Jorge Veleiro
 • Normalización Lingüística: José A. Fraga

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 • Orientadora: Rosa Mª Martínez
 • Profesora de Pedagoxía Terapeútica: Iria Vence, Mª del Pilar Gómez
 • Profesora de Audición e Linguaxe: Samanta Gallaga
 • Psicólogo: José Freire

TITORES

 • INFANTIL
  • 3 anos A: Mª Isabel Pan
  • 3 anos B: Elvira Paz
  • 4 anos A: Mª Josefa Fernández
  • 4 anos B: Lourdes Díaz
  • 5 anos A: Angélica J.Suárez
  • 5 anos B: Mª Jesusa López
 • PRIMARIA
  • 1ºA: David Feijoo
  • 1ºB: Carolina Pérez
  • 2ºA: Lucía Sanmartín
  • 2ºB: Mª Carmen Deza
  • 3ºA: Carmen Carballo
  • 3ºB: Mª Elisa Díaz
  • 4ºA: Noelia Gómez
  • 4ºB: David Pérez
  • 5ºA: A. Belén Rodríguez
  • 5ºB: Olalla Barge
  • 6ºA: D. Consuelo Martín
  • 6ºB: Lorena Rodríguez
 • E.S.O
  • 1ºA: Carmen Martínez
  • 1ºB: Mª Jesús Nieto
  • 2ºA: Raquel Alija
  • 2ºB: Raúl Álvarez
  • 3ºA: Héctor Díez
  • 3ºB: Mª Xosé Mojón
  • 4ºA: Mª Pilar Rodríguez
  • 4ºB: Felisa Nogueira

DEPARTAMENTOS

 • Educación física: Héctor Díez
 • Inglés: Ana Belén González
 • C. Sociais, Xeografía e Historia: Mª Pilar Rodríguez
 • CC. Naturais: Jorge Veleiro
 • Lingua Castelá e Literatura: Mª Isabel González
 • Plástica e visual: Jorge Veleiro
 • Lingua Galega e Literatura: Mª Xosé Mojón
 • Matemáticas: Mª Inmaculada Opazo
 • Tecnoloxía: Jose Juan Pérez
 • Música: Raúl Álvarez
 • Relixión: Felisa Nogueira

ESPECIALISTAS

 • Lengua Inglesa: Patricia A. , D. Consuelo Martín, Elisa Díaz., MªJesús Nieto, Ana B. González
 • Educación Física: Francisco Ramón Rodríguez

CONSELLO ESCOLAR

 • Presidente
 • Xefa de estudos
 • Secretaría
 • 4 Representantes das familias
 • 4 Representantes do profesorado
 • 2 Representantes do alumnado de Secundaria
 • 1 Representante da administración e servizos
 • 1 Representante do Concello