Educación Infantil

2021-08-30T21:12:38+02:00

No noso centro está implantado o 2º ciclo da Etapa de Infantil, tendo como finalidade o desenvolvemento integral e harmónico da nena e o neno nos distintos planos: físico, motor, emocional, afectivo, social e cognitivo.

NOTICIAS

ACTIVIDADES

Arestora non hai próximos actividades.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Rúa Aira do Fonsillón 4 • 32005 Ourense

Phone: 988 24 20 00

Go to Top