Etapa preobrigatoria

Educación Infantil

2022-06-07T23:41:03+02:00

No noso centro está implantado o 2º ciclo da Etapa de Infantil, tendo como finalidade o desenvolvemento integral e harmónico da nena e o neno nos distintos planos: físico, motor, emocional, afectivo, social e cognitivo.

Go to Top