Colexio Luis Vives2023-02-10T14:12:45+01:00
luis vives CPR plurilingüe

Un ensino de calidade para os teus fillos

Colexio plurilingüe de Educación Infantil, Primaria e Secundaria de Ourense, que propón unha experiencia educativa de calidade dentro dunha contorna privilexiada con instalacións de primeira orde e cunha ampla oferta de actividades culturais e extraescolares.

COMPROMISO CUNHA EDUCACIÓN DE CALIDADE

O noso obxectivo é que os alumnos #desenvolver ao máximo as súas capacidades a nivel intelectual, físico, artístico e emocional. Por iso, desde a súa fundación, o Colexio Luís Vives destacou por proporcionar aos seus estudantes unha formación integral que lles permite afrontar o seu futuro dunha forma responsable.

Con este fin, o equipo de titores do Colexio ofrecen unha atención personalizada a todos os nosos alumnos para axudarlles a converterse en persoas autónomas, con capacidade crítica, comprometidas consigo mesmas e coa sociedade que lles rodea.

INSTALACIÓNS DE PRIMEIRA ORDE

Colexio Luís Vives conta con instalacións que cumpren coa normativa vixente para as distintas etapas escolares e atópanse dotadas cos recursos necesarios.

  • Instalacións educativas – aulas de informática, plástica, laboratorio…

  • Instalacións deportivas – ximnasio, pista polideportiva cuberta, cancha de baloncesto…

  • Zonas comúns– salón de actos, enfermería, comedor…

Queres coñecer todas as nosas instalacións?

O NOSO CENTRO

O Colexio Luís Vives quere ser unha referencia do sector educativo en Ourense e estar entre os mellores centros docentes da provincia.

O noso obxectivo é conseguir unha excelencia educativa no dominio dos idiomas, nos contidos curriculares, no desenvolvemento de competencias e na educación en valores. Desenvolvemos un Proxecto Educativo que necesita a colaboración, o compromiso e apoio da familia, para conseguir alumnos con:

  • Unha forte autoestima e unha sólida formación en valores.
  • Uns hábitos continuados de traballo e esforzo.
  • Os mellores resultados académicos para a totalidade.

Respecto: O dereito para ser respectado e a obrigación de respectar aos demais son a base fundamental da convivencia.

Esforzo e perseveranza: A constancia no traballo axuda a ser mellores, a progresar. É o camiño para o desenvolvemento persoal.

Responsabilidade: O coidado e a atención permite tomar decisións de forma autónoma, exercendo a liberdade de forma adecuada.

Honestidade: Tratar de forma xusta e razoable tanto a un mesmo como aos demais.

Empatía: A capacidade para identificarnos con outros mellora as relacións persoais e fomenta a tolerancia.

Traballo en equipo: Potencia a eficacia no traballo creando unha contorna saudable, fomenta as capacidades sociais e prepáranos para o futuro.

Somos unha cooperativa de ensino que abarca todo o proceso educativo e que emprega todos os seus recursos económicos na mellora permanente do seu proxecto.

O Colexio Luís Vives, convencido da importancia da coeducación e o respecto á individualidade, desenvolve un modelo pedagóxico que cre firmemente na necesidade do diálogo para convencer, en lugar de impoñer, e considera que o alumno debe ser o protagonista dunha aprendizaxe baseada no razoamento, a creatividade e a propia experiencia.

A atención ao desenvolvemento dos alumnos e as súas diferentes situacións persoais forma parte das bases do seu modelo educativo e está presente na acción diaria dos docentes: non dirixindo, senón deixando ser; observando, escoitando e mostrando, cando é preciso, a proximidade necesaria para proporcionarlles apoio e axuda.

Pretende desenvolver nos alumnos as súas diferentes capacidades intelectuais e emocionais, o seu sentido crítico e unha sensibilidade estética, formando persoas independentes e comprometidas coa tradición, a cultura e a contorna.

Colaborar, para nós, implica que a familia:

  • Sexa coñecedora da nosa oferta educativa.
  • Acepte a filosofía do centro (que asuma os nosos Principios, Valores e Normas).
  • Confíe nos profesionais do Colexio.
  • Sexa continuadora do traballo do centro.

A “confianza” da familia é condición indispensable para iniciar e desenvolver o noso Proxecto Educativo.

As nosas últimas Noticias

Mantente ao día das novidades do noso Centro Educativo.

Actividades

Algunhas das actividades realizadas.

Escola de familias con..Xuíz Taín

20 Marzo • 7:30 p.m. - 8:30 p.m.

Visita de Fernando Lalana

6 Marzo • 12:30 p.m. - 1:00 p.m.

Go to Top