Aviso legal

O aceso a páxina web Colexio Luis Vives e a información relativa a calquera dos produtos e servizos contidos no mesmo conleva a aceptación das condicións previstas no presente Aviso Legal. Por iso recomendámoslle que lea atentamente o seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e os servizos ofrecidos desde a páxina web de Colexio Luís Vives.

Validez da información

A información contida nestas páxinas é a vixente na data da súa última actualización. As presentes condicións son as vixentes desde a data da súa última actualización. Colexio Luís Vives resérvase o dereito para modificalas en calquera momento, nese caso entrarán en vigor desde a súa publicación e serán aplicables a todos os usuarios do portal desde esa data.

Os contidos, en especial as referencias informativas e publicitarias, salvo que expresamente indíquese o contrario, non constitúen oferta vinculante.

Colexio Luís Vives resérvase o dereito para introducir modificacións ou omitir parcial ou totalmente os actuais contidos da páxina web Colexio Luís Vives cando o considere oportuno, así como impedir ou restrinxir o acceso de forma temporal ou permanente.

Propiedade intelectual e industrial

A páxina web Colexio Luís Vives, as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nas mesmas, inclúen textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, bases de datos, programas informáticos, así como logotipos, marcas, nomes comerciais, ou outros signos distintivos, protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial, dos que Colexio Luís Vives son titulares ou lexítimas licenciatarias.

Colexio Luís Vives non outorga garantía algunha sobre a licitud e legalidade da información ou elementos contidos na páxina web cando a titularidade dos mesmos non corresponda a Colexio Luís Vives nin ás empresas do seu grupo.

Usos prohibidos e permitidos

Queda prohibida calquera modalidade de explotación, incluíndo todo tipo de reprodución, distribución, cesión a terceiros, comunicación pública e transformación, mediante calquera tipo de soporte e medio, das obras antes referidas, creacións e signos distintivos sen autorización previa e expresa dos seus respectivos titulares.

El incumplimiento de esta prohibición podrá constituir infracción sancionable por la legislación vigente.

Con todo, pola súa conta e risco, o usuario poderá descargar ou realizar copia de tales elementos exclusivamente para o seu uso persoal, sempre que non infrinxa ningún dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial. En especial, non poderá alteralos, modificalos ou suprimilos nin total nin parcialmente. En ningún caso, iso significará unha autorización ou licenza sobre os dereitos de propiedade de Colexio Luís Vives ou das empresas do seu Grupo.

Responsabilidades

Colexio Luís Vives non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos nas páxinas da páxina web, que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias fóra do seu control.

Colexio Luís Vives non é responsable da información e demais contidos integrados en espazos ou páxinas web de terceiros accesibles desde a páxina web, mediante ligazóns, hipervínculos ou links, nin da información e demais contidos integrados en espazos ou páxinas web de terceiros desde os que se acceda mediante ligazóns, hipervínculos ou links ao portal de Colexio Luís Vives ou a calquera das súas páxinas web, nin da información e contidos de calquera páxina web de terceiros que se presente baixo a aparencia ou signos distintivos salvo autorización expresa desta última.