Un niño, un profesor,
un libro y un lápiz
pueden cambiar el mundo
Malala Yousafzai
Happy La felicidad del futuro empieza por ser felices hoy PROYECTO NOSOTROS Sempre parece
imposible
Ata que se fai.
Nelson Mandela NOTICIAS CONTACTO
Con trabajo y esfuerzo
lograremos nuestras metas.
Colexio Luis Vives2021-10-25T20:45:48+02:00
luis vives CPR plurilingüe

Un ensino de calidade para os teus fillos

Colexio plurilingüe de Educación Infantil, Primaria e Secundaria de Ourense, que propón unha experiencia educativa de calidade dentro dunha contorna privilexiada con instalacións de primeira orde e cunha ampla oferta de actividades culturais e extraescolares.

COMPROMISO CUNHA EDUCACIÓN DE CALIDADE

O noso obxectivo é que os alumnos #desenvolver ao máximo as súas capacidades a nivel intelectual, físico, artístico e emocional. Por iso, desde a súa fundación, o Colexio Luís Vives destacou por proporcionar aos seus estudantes unha formación integral que lles permite afrontar o seu futuro dunha forma responsable.

Con este fin, o equipo de titores do Colexio ofrecen unha atención personalizada a todos os nosos alumnos para axudarlles a converterse en persoas autónomas, con capacidade crítica, comprometidas consigo mesmas e coa sociedade que lles rodea.

INSTALACIÓNS DE PRIMEIRA ORDE

Colexio Luís Vives conta con instalacións que cumpren coa normativa vixente para as distintas etapas escolares e atópanse dotadas cos recursos necesarios.

  • Instalacións educativas – aulas de informática, plástica, laboratorio…

  • Instalacións deportivas – ximnasio, pista polideportiva cuberta, cancha de baloncesto…

  • Zonas comúns– salón de actos, enfermería, comedor…

Queres coñecer todas as nosas instalacións?

Pulsa aquí

O NOSO CENTRO

O Colexio Luís Vives quere ser unha referencia do sector educativo en Ourense e estar entre os mellores centros docentes da provincia.

O noso obxectivo é conseguir unha excelencia educativa no dominio dos idiomas, nos contidos curriculares, no desenvolvemento de competencias e na educación en valores. Desenvolvemos un Proxecto Educativo que necesita a colaboración, o compromiso e apoio da familia, para conseguir alumnos con:

  • Unha forte autoestima e unha sólida formación en valores.
  • Uns hábitos continuados de traballo e esforzo.
  • Os mellores resultados académicos para a totalidade.

Respecto: O dereito para ser respectado e a obrigación de respectar aos demais son a base fundamental da convivencia.

Esforzo e perseveranza: A constancia no traballo axuda a ser mellores, a progresar. É o camiño para o desenvolvemento persoal.

Responsabilidade: O coidado e a atención permite tomar decisións de forma autónoma, exercendo a liberdade de forma adecuada.

Honestidade: Tratar de forma xusta e razoable tanto a un mesmo como aos demais.

Empatía: A capacidade para identificarnos con outros mellora as relacións persoais e fomenta a tolerancia.

Traballo en equipo: Potencia a eficacia no traballo creando unha contorna saudable, fomenta as capacidades sociais e prepáranos para o futuro.

Somos unha cooperativa de ensino que abarca todo o proceso educativo e que emprega todos os seus recursos económicos na mellora permanente do seu proxecto.

O Colexio Luís Vives, convencido da importancia da coeducación e o respecto á individualidade, desenvolve un modelo pedagóxico que cre firmemente na necesidade do diálogo para convencer, en lugar de impoñer, e considera que o alumno debe ser o protagonista dunha aprendizaxe baseada no razoamento, a creatividade e a propia experiencia.

A atención ao desenvolvemento dos alumnos e as súas diferentes situacións persoais forma parte das bases do seu modelo educativo e está presente na acción diaria dos docentes: non dirixindo, senón deixando ser; observando, escoitando e mostrando, cando é preciso, a proximidade necesaria para proporcionarlles apoio e axuda.

Pretende desenvolver nos alumnos as súas diferentes capacidades intelectuais e emocionais, o seu sentido crítico e unha sensibilidade estética, formando persoas independentes e comprometidas coa tradición, a cultura e a contorna.

Colaborar, para nós, implica que a familia:

  • Sexa coñecedora da nosa oferta educativa.
  • Acepte a filosofía do centro (que asuma os nosos Principios, Valores e Normas).
  • Confíe nos profesionais do Colexio.
  • Sexa continuadora do traballo do centro.

A “confianza” da familia é condición indispensable para iniciar e desenvolver o noso Proxecto Educativo.

As nosas últimas Noticias

Mantente ao día das novidades do noso Centro Educativo.

Actividades

Algunhas das actividades realizadas.

Cociña Navideña

4 Decembro, 2021 • 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Nutrición: benestar e saúde

30 Novembro, 2021 • 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Día contra a violencia de xénero

25 Novembro, 2021 • 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Mes solidario – La Palma

9 Novembro, 2021 • 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Ver máis

NOTICIAS

ACTIVIDADES

Arestora non hai próximos actividades.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Rúa Aira do Fonsillón 4 • 32005 Ourense

Phone: 988 24 20 00

Go to Top