http://picasion.com/

2021/2022

1 – 3 de SEP

 • Convocatoria extraordinaria de setembro EXAMES DE ESO
INFO
 • Apertura do prazo de inscrición actividades extraescolares
INFO

7 de SEP

 • Plan de acollida alumnado de 3 anos (10:30-11:00/11:30-12:00)

Este día o alumnado pode ser acompañado e permanecer dentro da aula por un ou dous adultos.

A acollida realizarase directamente nas pistas deportivas do centro, onde se atoparán coas titoras dos grupos.

 • Entregas de notas da convocatoria de setembro a alumnado de ESO (a través da plataforma).
 • Resumo do protocolo de actuación ante a COVID19
INFO

8 de SEP

 • Plan de acollida alumnado de 3 anos (11:00-11:45)

O alumnado é acompañados ás súas aulas por un único adulto, permanecendo só co profesorado no interior da aula.

A recollida/saída do alumnado realizarase no exterior do edificio.

Aula B Planta 0- saída polo calexón lateral porta exterior salón de actos.

Aula A Planta 1- saída polo hall traseiro.

 • Plan de acollida alumnado novo no centro (Infantil e Primaria) (entre as 11:15 e as 12:15)

O novo alumnado acompañado por un ou dous adultos irán ao exterior do centro/ hall traseiro.

Os titores acudirán ó seu encontro para acompañalos a coñecer a súa nova aula e o circuito de entrada/saída para os vindeiros días.

9 de SEP

 • Día de presentación Infantil
  • Non traer material escolar
  • Saída do autobús na primeira parada ás 10:00 e sairá do colexio ás 13:35

ENTRADA

SAÍDA

 6º Infantil A
(Profesora M José) ext. Ximnasio ás 11:15h

Polo hall traseiro, a
profesora entregará no exterior do edficio ós alumnos ás 12:20

6º Infantil B (Profesora Lourdes) ext. Ximnasio
ás
11:15

Polo hall traseiro, a
profesora entregará no exterior do edificio ós
alumnos ás 12:15

ENTRADA

SAÍDA

5º Infantil B (Profesora Elvira) ext. Ximnasio ás 11:30 h

Polo calexón lateral,
porta lateral exterior do salón de actos. 12:30 h

5º Infantil A (Profesora Isabel)
ext.
Ximnasio ás
11:30 h

Polo calexón lateral,
porta lateral exterior do salón de actos. 12:35h

ENTRADA

SAÍDA

Infantil  A
(Profesora M Jesusa) aula planta 1 ás 11:00 h

(entrega na aula por un adulto polo  hall traseiro)

Infantil  A
(Profesora M Jesusa) polo hall traseiro, a
profesora entregará no exterior do edificio ós
alumnos ás 12:00 h.

4º Infantil B (Profesora Angélica) aula planta 0 ás 11:00 h

(entrega na aula por un adulto polo  hall
principal)

Infantil  B
(Profesora Angélica) pola porta lateral exterior do salón de actos, a
profesora entregará ós alumnos no exterior ás  12:00 h

 • Día de presentación Primaria
  • Non traer material escolar
  • Saída do autobús da primeira parada ás 10:00 e saída do colexio ás 13:35

ENTRADA

SAÍDA

2º ED. PRIMARIA A/B ás
10:30 (lateral do edificio ata a zona restrinxida)

2º A ás 11:30 (baixada pola rampa do hall principal)

2º B ás 11:35 (baixada pola rampa do hall principal)

4º ED. PRIMARIA A/B ás
10:30 (lateral do edificio ata a zona restrinxida)

4º A ás 11:30 (lateral do
edificio zona restrinxida)

4º B ás 11:35 (lateral do
edificio zona restrinxida

6º ED. PRIMARIA A/B ás
10:45 (lateral do edificio ata a zona restrinxida)

6º A ás 11:45(lateral do
edificio zona restrinxida)

6º B ás 11:50 (lateral do
edificio zona restrinxida)

ENTRADA

SAÍDA

1º ED. PRIMARIA A/B ás
12:30 h (lateral do edificio ata a zona restrinxida)

1º A ás 13:30 (baixada pola rampa do hall principal)

1º B ás 13:35 (baixada pola rampa do hall principal)

3º ED. PRIMARIA A/B ás
12:15 h (lateral do edificio ata a zona restrinxida)

3º A ás 13:15
(lateral do edificio zona restrinxida)

3º B ás 13:20 (lateral do
edificio zona restrinxida)

5º ED. PRIMARIA A/B ás
12:00 h (lateral do edificio ata a zona restrinxida)

5º A ás 13:00 (lateral do edificio zona restrinxida)

5º B ás 13:05 (lateral do edificio zona restrinxida)

IMPORTANTE

 • Todo o alumnado debe entregar asinada pola familia nos primeiros días o MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (Covid) que poden descargalo aquí .
 • Os adultos NON PODERÁN ACCEDER AO INTERIOR DO EDIFICIO. (salvo no caso da entrada do alumnado de 4º de Infantil ou en situacións excepcionais de citas presenciais na secretaría do centro)
 • Só un adulto por alumno é suficiente para o acompañamento do alumnado nas entradas-saídas (evitando así aglomeracións innecesarias)
 • Os adultos non poderán achegarse ás filas, deben respectar os circuitos e os espazos de entrega-recollida do alumnado por parte do profesorado, evitado acercarse a outros menores ou realizar interrupcións na entrega ordenada por niveis.
 • A entrada-saída debe ser puntual (nin por exceso nin por defecto) evitando o uso do patio/exterior do centro como lugar de encontro/aglomeración entre alumnado-familias de diferentes niveis.
 • Os espazos de entrada e saída serán os mesmos durante todo o curso.
 • O día de presentación todos os servizos do centro estarán dispoñibles para o alumnado/familias que precisen estar toda a xornada lectiva. (transporte, madrugadores, comedor). 

É OBRIGATORIO A INSCRIPCIÓN PREVIA (A LO MENOS CON 24 H DE ANTELACIÓN) EN CALQUERA DOS SERVIZOS DO CENTRO DURANTE TODO O CURSO,  SEGUINDO AS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN (DISTANCIAS-AFOROS)

ESPAZOS E TEMPOS DE RECOLLIDA NOS SERVIZOS DO CENTRO

TRANSPORTE ESCOLAR. O alumnado de transporte ten prioridade sobre o resto do alumnado na entrada-saída do centro, pois debe facelo en grupo acompañados da monitora, pola porta pequena. Rogamos respecten as paradas de autobús e o desprazamento en fila deste grupo que accede directamente ás aulas.

MADRUGADORES. O servizo de madrugadores (7:15- 8:45 h) require de inscrición previa na secretaría do centro para o control das distancias e aforo no mesmo. Os alumnos de todas as etapas acceden a este servizo polo calexón lateral do centro, porta exterior do salón de actos.

COMEDOR. Os alumnos deste servizo son acompañados polo profesorado ata o lugar de recollida dos monitores. A recollida pode realizarse dende ás 14:45 ata as 15:15 h. Rogamos respecten este horario de recollida, con un único adulto por alumno. 

O alumnado de infantil será recollido polo hall principal.

Segundo a climatoloxía, o alumnado de primaria será recollido nas pistas deportivas exteriores ou polo calexón lateral porta exterior ximnasio. (Seguir as indicacións dos carteis segundo o tempo climático)

10 de SEP

 • Inicio das clases de Infantil e Primaria con horario de xornada continua. Estes horarios permanecerán ate o remate do curso.
  • Poden traer material escolar. SÓ DO PRIMEIRO TRIMESTRE
  • Saída do autobús da primeira parada ás 08:10 e saída do colexio ao regreso ás 13:50

INFANTIL

ENTRADA

SAÍDA

 6º Infantil A
(Profesora M José) ext. Ximnasio ás 08:45

Polo hall traseiro, a
profesora entregará no exterior do edficio ós alumnos ás 13:45

6º Infantil B (Profesora Lourdes) ext. Ximnasio
ás
08:45

Polo hall traseiro, a
profesora entregará no exterior do edificio ós
alumnos ás 13:45

ENTRADA

SAÍDA

5º Infantil B (Profesora Elvira) ext. Ximnasio ás 08:50 h

Polo calexón lateral,
porta lateral exterior do salón de actos. 13:45 h

5º Infantil A (Profesora Isabel)
ext.
Ximnasio ás
08:50 h

Polo calexón lateral,
porta lateral exterior do salón de actos. 13:45 h

ENTRADA

SAÍDA

Infantil  A
(Profesora M Jesusa) aula planta 1 ás 08:45 h

(entrega na aula por un adulto polo  hall traseiro)

Infantil  A
(Profesora M Jesusa) polo hall traseiro, a
profesora entregará no exterior do edificio ós
alumnos ás 13:40 h.

4º Infantil B (Profesora Angélica) aula planta 0 ás 08:45 h

(entrega na aula por un adulto polo  hall
principal)

Infantil  B
(Profesora Angélica) pola porta lateral exterior do salón de actos, a
profesora entregará ós alumnos no exterior ás  13:40 h

PRIMARIA

ENTRADA

SAÍDA

1º  ED. PRIMARIA A/B ás 08:50 h
(lateral do edificio ata a zona restrinxida)

1º  A ás 13:45 (baixada pola rampa do hall principal)

1º  B ás 13:45 (baixada pola rampa do hall principal)

2º  ED. PRIMARIA A/B ás 08:50 h
(lateral do edificio ata a zona restrinxida)

2º  A ás 13:50 (baixada pola rampa do hall principal)

2º  B ás 13:50 (baixada pola rampa do hall principal)

3º  ED. PRIMARIA A/B ás 08:50 h
(lateral do edificio ata a zona restrinxida)

3º  A ás 13:50(lateral do
edificio zona restrinxida)

3º  B ás 13:50 (lateral do
edificio zona restrinxida)

ENTRADA

SAÍDA

4º  ED. PRIMARIA A/B ás 08:45 h
(lateral do edificio ata a zona restrinxida)

4º  A ás 13:50 (lateral do
edificio zona restrinxida)

4º  B ás 13:50 (lateral do
edificio zona restrinxida)

5º  ED. PRIMARIA A/B ás 08:45h
(lateral do edificio ata a zona restrinxida)

5º  A ás 13:45 (lateral do
edificio zona restrinxida)

5º  B ás 13:45 (lateral do
edificio zona restrinxida)

6º  ED. PRIMARIA A/B ás 08:45 h
(lateral do edificio ata a zona restrinxida)

6º  A ás 13:45 (lateral do
edificio zona restrinxida)

6º  B ás 13:45 (lateral do
edificio zona restrinxida)

14 de SEP

 • Acollida do alumnado novo no centro na etapa de ESO (entre as 10:00 e as 10:30)

O novo alumnado acompañado por un ou dous adultos irán ao exterior do centro/ hall traseiro.

Os titores acudirán ó seu encontro para acompañalos a coñecer a súa nova aula e o circuito de entrada/saída para os vindeiros días.

15 de SEP

 • Acollida do alumnado de ESO.

ENTRADA

ENTRADA (portón ao patio)

SAÍDA

SAÍDA (portón)

1º ESO ás 10:00

ás 11:00

2º ESO ás 10:00

ás 11:00

3º ESO ás 11:15

ás 12:15

4º ESO ás 11:15

ás 12:15

16 de SEP

 • Inicio do horario normal das clases de ESO.

ENTRADA

 (portón ao patio)

O alumnado é recollido no patio polo profesorado para a súa desinfección previa á entrada ao centro.

SAÍDA

(portón)

Todo o alumnado que se marche só debe ter a oportuna autorización familiar realizada na matrícula do centro.

1º ESO ás 08:20

ás 14:05

2º ESO ás 08:20

ás 14:05

3º ESO ás 08:25

ás 14:10

4º ESO ás 08:25

ás 14:10

É importante que o alumnado sexa puntual na súa entrada ao centro. 

Esta puntualidade non debe ser nin por exceso, evitando aglomeracións previas ao horario lectivo no exterior do recinto; nin por defecto, evitando os retrasos inxustificados a posteriori do seu grupo, o que entorpece as medidas de desinfección previas á entrada ás aulas

*LEMBRARLLES QUE A PARTIRES DO 1 DE OUTUBRO O HORARIO DO ALUMNADO AMPLÍASE COA TARDE DO LUNS DE 16:20 ATA 18:00 h.

A partires do 1 de outubro, os LUNS POLA TARDE

1º,2º ESO entrada ás 16:15 h. saída ás 17:55

3º,4º ESO entrada ás 16:20 h. saída ás 18:00 h.

É OBRIGATORIO A INSCRIPCIÓN PREVIA (A LO MENOS CON 24 H DE ANTELACIÓN) EN CALQUERA DOS SERVIZOS DO CENTRO DURANTE TODO O CURSO,  SEGUINDO AS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN (DISTANCIAS-AFOROS)

ESPAZOS E TEMPOS DE RECOLLIDA NOS SERVIZOS DO CENTRO

MADRUGADORES. O servizo de madrugadores (7:15- 8:45 h) require de inscrición previa na secretaría do centro para o control das distancias e aforo no mesmo. Os alumnos de todas as etapas acceden a este servizo polo calexón lateral do centro, porta exterior do salón de actos.

COMEDOR. Os alumnos deste servizo son acompañados polo profesorado ata o lugar de recollida dos monitores. A recollida pode realizarse dende ás 14:45 ata as 15:15 h. Rogamos respecten este horario de recollida, con un único adulto por alumno. 

O alumnado de ESO poderá ser recollido a partires das 15:00 e ata as 16:00. Este alumnado poderá saír só do centro con autorización familiar a partires das 15:00 h.

20 de SEP

 • Calendario de reunións de inicio de curso coas familias.

*Lembrar que haberá que usar a conta do alumnado para poder conectarse.

  • 4ºA Primaria (Noelia)-> 17:30
  • 4ºB Primaria (Mª.Isabel) -> 18:00
  • 5ºA Primaria (Belén) -> 18:30
  • 5ºB Primaria (Olalla) -> 19:00
  • 3ºA Primaria (Carmen C. ) -> 19:30
  • 3ºB Primaria (Mª.Luz) -> 20:00

21 de SEP

 • Calendario de reunións de inicio de curso coas familias.

*Lembrar que se usarán as contas do alumnado para poder conectarse.

  • 1ªB Primaria (Carolina)-> 17:30
  • 1ºA Primaria (David) -> 18:00
  • 2ºA Primaria (Lucía) -> 18:30
  • 2ºB Primaria (Carmen D.) -> 19:00
  • 6ºA Primaria (Dolores C.) -> 19:30
  • 6ºB Primaria (Lorena) -> 20:00

22 de SEP

 • Calendario de reunións de inicio de curso coas familias.

*Lembrar que se usarán as contas do alumnado para poder conectarse.

  • 4ºA Infantil (Angélica)-> 17:30
  • 4ºB Infantil (Lourdes) -> 18:00
  • 5ºA Infantil (Isabel) -> 18:30
  • 5ºB Infantil (Elvira) -> 19:00
  • 6ºA Infantil (Mª. José) -> 19:30
  • 6ºB Infantil (M.Jesusa) -> 20:00
 • Entrega dos libros de texto para os beneficiarios do Fondolibros en Secundaria (aos país/nais ou titores legais):
  • De 15:30 a 17:00 1º ESO (Entrada exterior salón de actos)
  • De 15:30 a 17:00 2º ESO (Patio. Entrada traseira centro)
  • De 15:30 a 17:00 3º ESO (Patio cuberto)
  • De 15:30 a 17:00 4º ESO (Patio cuberto)

28 de SEP

 • Calendario de reunións de inicio de curso coas familias.

*Lembrar que se usarán as contas do alumnado para poder conectarse.

  • 1ºA ESO (Carmen Martínez) -> 19:00
  • 1ºB ESO (MªJesús Nieto) -> 19:30
  • 2ºA (Raquel Alija) e 2ºB ESO (Mª Xosé Mojón) -> 20:00

29 de SEP

 • Calendario de reunións de inicio de curso coas familias.

*Lembrar que se usarán as contas do alumnado para poder conectarse.

  • 3ºA (Héctor Díez) e 3ºB ESO (Raúl Álvarez)-> 19:00
  • 4ºA (Mª Pilar Rodríguez) e 4ºB ESO (Felisa Nogueira) -> 19:30

1 de OCT

 • Inicio das actividades extraescolares
 • Inicio das clases o luns pola tarde en ESO

1º,2º ESO entrada ás 16:15 h. saída ás 17:55

3º,4º ESO entrada ás 16:20 h. saída ás 18:00 h.