http://picasion.com/

2023/2024

6 de SEP

 • Plan de acollida alumnado de 4º de Infantil (3 anos). Horario personalizado (10 minutos)

7 de SEP

 • Plan de acollida alumnado de 4º de Infantil de 11:00 a 11:30. Grupo pequeno.
 • Plan de acollida alumnado de 4º de Infantil de 11:45 a 12:15. Grupo pequeno.

8 de SEP

 • Plan de acollida alumnado 4ºInfantil de 11:30 a 12:15. Todo o grupo.
 • Plan de acollida alumnado novo no centro ás 11:00h.

Todo o alumnado novo no centro de calquer nivel (Infantil, Primaria, ESO) poderá pasar coa súa familia a coñecer ao seu novo titor-a, aula, e lugar en que deberá presentarse o 1º día.
Ed. Infantil e Primaria no hall principal, onde serán recibidos polos seus novos titores.
ESO no hall traseiro do edificio onde serán recibidos polos seus titores.

11 de SEP

Día de presentación Infantil

  • Non traer material escolar
  • Saída do autobús na primeira parada ás ??:?? e sairá do colexio ás 13:50

ENTRADA ás 11:30

SAÍDA ás 13:30

4º Infantil. Directamente a aula.

Lateral porta salón de actos.

5º Infantil. Lateral porta ximnasio.

5º Infantil. Hall traseiro

6º Infantil. Lateral porta ximnasio.

6ºA Infantil. Hall traseiro.

6ºB Infantil. Lateral salon de actos.

Día de presentación Primaria

  • Non traer material escolar
  • Saída do autobús na primeira parada ás 11:05 e sairá do colexio ás 13:50

ENTRADA ás 11:45

SAÍDA ás 13:45

Todo o alumnado colarase nas pistas deportivas:

 • 1º, 3º e 5º. Pista cuberta
 • 2º, 4º e 6º. Pistas descubertas (baloncesto)

Os adultos non accederán a estes espazos para facilitar os agrupamentos.

 • 1º e 2º. Rampa principal
 • 3º e 4º Lateral pistas deportivas
 • 5º e 6º Lateral pistas deportivas

O alumnado sairá por orde de cursos
acompañado polos docentes ata a liña/logo.

É IMPRESCINDIBLE QUE AS FAMILIAS FACILITEN A ENTREGA DO ALUMNADO POR PARTE DOS DOCENTES.

Día de presentación Secundaria

  • Non traer material escolar

ENTRADA ás 12:00

SAÍDA ás 14:00

1º e 2º de ESO. O alumnado colocarase na pista deportiva cuberta.

Serán recollidos polos seus titores, que realizarán o reparto A/B entre niveis.

Lateral pistas deportivas saíndo por orde descendente de cursos. (4º,3º,2º,1º)

Segundo constaba na matrícula online o alumnado de ESO poderá marchar só/a do centro, salvo impedimento expreso por escrito da familia na secretaría do centro.

ENTRADA ás 12:30

SAÍDA ás 14:00

3º e 4º de ESO. O alumnado colocarase na pista deportiva cuberta.

Serán recollidos polos seus titores, que realizarán o reparto A/B entre niveis.

Lateral pistas deportivas saíndo por orde descendente de cursos. (4º,3º,2º,1º)

Segundo constaba na matrícula online o alumnado de ESO poderá marchar só/a do centro, salvo impedimento expreso por escrito da familia na secretaría do centro.

IMPORTANTE

 • O día de presentación todos os servizos do centro estarán dispoñibles (PREVIA INSCRICIÓN) para o alumnado que precise. (transporte, madrugadores, comedor). 
 • Inicio da atención de tardes por parte do profesorado. Inscripción previa a través do formulario. (Ver)

Lembra anotarte nas actividades extraescolares (https://luisvivesourense.com/actividades-extraescolares-2/) ou nos obradoiros (https://luisvivesourense.com/obradoiros/). Ambos comezan en outubro.

12 de SEP

 • Inicio das clases nas 3 etapas con horario de xornada continua. 
  • INFANTIL de 08:40 a 13:40 (a entrada e saída de infantil será 5 minutos antes para facilitar a recepción de irmáns de diferentes etapas)
  • PRIMARIA de 08:45 a 13:45
  • SECUNDARIA de 08:30 a 14:10
   • *(8:25 o alumnado realiza as filas, 8:30 dan comezo as clases) As tardes do luns para ESO comezan en outubro e ata maio inclusive.Segundo constaba na matrícula online o alumnado de ESO poderá marchar só/a do centro, salvo impedimento expreso por escrito da familia na secretaría do centro.
 • Saída do autobús da primeira parada ás 08:20 e saída do colexio ao regreso ás 13:50

25 de SEP

19:30h. Reunión de Familias Ed. Primaria – Salón de actos

26 de SEP

19:30h. Reunión de Familias Ed. Secundaria – Salón de actos

27 de SEP

19:30h. Reunión de Familias Ed. Infantil – Salón de actos

2 de OCT

 • Inicio das actividades extraescolares
 • Inicio dos obradoiros.
 • Inicio das clases dos luns pola tarde en Secundaria