Calendario inicio de curso 2024/2025

http://picasion.com/

2024/2025

9 de SEP

 • Plan de acollida alumnado de 4º de Infantil (3 anos). Horario personalizado (10 minutos)

10 de SEP

 • Plan de acollida alumnado de 4º de Infantil de 11:00 a 11:30. Grupo pequeno.
 • Plan de acollida alumnado de 4º de Infantil de 11:45 a 12:15. Grupo pequeno.
 • Todo o alumnado novo no centro de calquer nivel (Infantil, Primaria, ESO) poderá pasar coa súa familia a coñecer ao seu novo titor-a, aula, e lugar en que deberá presentarse o 1º día.
 1. 5º-6º Ed. Infantil no hall principal ás 11:00 h., onde serán recibidos polos seus titores-as.
 2. Ed. Primaria no hall principal ás 11:30 h, onde serán recibidos polos seus titores-as.
 3. ESO no hall traseiro do edificio ás 12:00 h onde serán recibidos polos seus titores-as.

11 de SEP

Día de presentación INFANTIL

  • Non traer material escolar

ENTRADA ás 11:30

SAÍDA ás 13:30

4º Infantil. Directamente a aula. 4º A Hall traseiro4ºB Lateral porta salón de actos.
5º Infantil. Lateral porta ximnasio. 5º Lateral porta salón de actos.
6º Infantil. Lateral porta ximnasio. 6º Lateral salon de actos.

Día de presentación PRIMARIA

  • Non traer material escolar

ENTRADA ás 11:45

SAÍDA ás 13:45

Todo o alumnado colarase nas pistas deportivas:

 • 1º, 3º e 5º. Pista cuberta
 • 2º, 4º e 6º. Pistas descuberta (baloncesto)

Os adultos non accederán a estes espazos para facilitar os agrupamentos.

 • 1º e 2º. Rampa principal
 • 3º e 4º Lateral pistas deportivas
 • 5º e 6º Lateral pistas deportivas

O alumnado sairá por orde de cursos
acompañado polos docentes ata a liña/logo.

É IMPRESCINDIBLE QUE AS FAMILIAS FACILITEN A ENTREGA DO ALUMNADO POR PARTE DOS DOCENTES.

Día de presentación SECUNDARIA

  • Non traer material escolar

ENTRADA ás 12:00

SAÍDA ás 14:00

1º e 2º de ESO. O alumnado colocarase na pista deportiva cuberta.Serán recollidos polos seus titores, que realizarán o reparto A/B entre niveis. Lateral pistas deportivas saíndo por orde descendente de cursos. (4º,3º,2º,1º)Segundo constaba na matrícula online o alumnado de ESO poderá marchar só/a do centro, salvo impedimento expreso por escrito da familia na secretaría do centro.

ENTRADA ás 12:30

SAÍDA ás 14:00

3º e 4º de ESO. O alumnado colocarase na pista deportiva cuberta.Serán recollidos polos seus titores, que realizarán o reparto A/B entre niveis. Lateral pistas deportivas saíndo por orde descendente de cursos. (4º,3º,2º,1º)Segundo constaba na matrícula online o alumnado de ESO poderá marchar só/a do centro, salvo impedimento expreso por escrito da familia na secretaría do centro.

IMPORTANTE

 • O día de presentación todos os servizos do centro estarán dispoñibles (PREVIA INSCRICIÓN) para o alumnado que precise (transporte, madrugadores, comedor).
 • Inicio da atención de tardes por parte do profesorado (para os mese de setembro e xuño). Inscripción previa a través do seguinte formulario (Ver).

Lembra anotarte nas actividades extraescolares (https://luisvivesourense.com/actividades-extraescolares/) ou nos obradoiros (https://luisvivesourense.com/atencion-de-tardes-obradoiros/). Ambos comezan en outubro.

12 de SEP

 • Inicio das clases nas 3 etapas con horario de xornada continua.
  • INFANTIL de 08:40 a 13:40 (a entrada e saída de infantil será 5 minutos antes para facilitar a recepción de irmáns de diferentes etapas)
  • PRIMARIA de 08:45 a 13:45
  • SECUNDARIA de 08:30* a 14:10
   • *(8:25 o alumnado realiza as filas, 8:30 dan comezo as clases)

As tardes do luns para ESO comezan en outubro e ata maio inclusive.

Segundo constaba na matrícula online o alumnado de ESO poderá marchar só/a do centro, salvo impedimento expreso por escrito da familia na secretaría do centro.

 de SEP

1R