A continuación a seguinte proposta de atención de tardes

O obxectivo principal dos obradoiros e facilitar a conciliación familiar nas tardes; realizando actividades de balde cos docentes do propio centro en grupos diferentes por idades.

Os obradoiros serán de 2 horas cada tarde (15:15-16:15/cambio/16:15-17:15), realizando a inscrición por hora/día.

A entrega e recollida de alumando nos cambios horarios sinalados será pola porta lateral do salón de actos.

Para calquer emerxencia nese horario chamar ao teléfono 698121574.

Os obradoiros cambiarán as súas temáticas ao longo do curso aproximadamente cada dous/tres meses.

DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E XUÑO OS OBRADOIROS SERÁN SUBSTITUIDOS POR ACTIVIDADES LÚDICAS.

Inscríbete na atención de tardes/obradoiros a través do seguinte formulario

* ACTIVIDADES LÚDICAS gratuitas (previa inscrición) de 15:15 a 16:15 e de 16:15 a 17:15, a cargo do profesorado do centro, do 11 de setembro de 2023 ao 29 de setembro do 2023 e do 3 de xuño de 2024 ao 20 de xuño de 2024.

* OBRADOIROS gratuitos (previa inscrición) de 15:15 a 16:15 e de 16:15 a 17:15, a cargo do profesorado do centro, do 02 de outubro de 2023 ao 31 de maio de 2024.

Lembre que debe usar o correo electrónico do alumno/a que quere rexistrar.

Si é un alumno/a novo no centro debe contactar con secretaría.

Para calquer aclaración ou suxerencia envía un email e expón o teu desexo