A continuación a seguinte proposta de atención de tardes

O obxectivo principal dos obradoiros e facilitar a conciliación familiar nas tardes; realizando actividades de balde cos docentes do propio centro en grupos diferentes por idades.

Os obradoiros serán de 2 horas cada tarde (15:15-16:15//16:15-17:15), realizando a inscrición por hora/día.

DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E XUÑO OS OBRADOIROS SERÁN SUBSTITUIDOS POR ACTIVIDADES LÚDICAS.

Inscríbete na atención de tardes/obradoiros a través do seguinte formulario

Para calquer aclaración ou suxerencia envía un email e expón o teu desexo