Información xeral e de cada unha das etapas para o curso 2021/2022

DÍAS NON LECTIVOS

 • Vacacións de Nadal: do 23 de decembro de 2021 ao 7 de xaneiro de 2022, ambos inclusive.
 • Vacacións de Semana Santa: do 11 de abril de 2022 ao 18 de abril de 2022, ambos inclusive.
 • Entroido: 28 de febreiro, 1 e 2 de marzo de 2022.
 • Día de libre elección: 16 de maio de 2022.
 • Día do ensino: 11 de outubro 2021.
 • Festivos:
  • 12 de outubro de 2021.
  • 1 de novembro de 2021
  • 11 de novembro de 2021.
  • 6 de decembro de 2021.
  • 8 de decembro de 2021.
  • 17 de maio de 2022.

INFANTIL

TITORÍAS

As titorías serán solicitadas e acordadas co titor/profesor a través da plataforma Gestión Aula.

EXTRAESCOLARES

Oferta de extraescolares

ENTREGA DE NOTAS

Avaliación Data
1ª Avaliación 21/12/2021
2ª Avaliación 18/03/2022
3ª Avaliación 22/06/2022

PRIMARIA

TITORÍAS

As titorías serán solicitadas e acordadas co titor/profesor a través da plataforma “Gestión Aula”.

EXTRAESCOLARES

Oferta de extraescolares

ENTREGA DE NOTAS

Avaliación Data
1ª Avaliación 22/12/2021
2ª Avaliación 18/03/2022
3ª Avaliación 03/06/2022
Final 22/06/2022

SECUNDARIA

TITORÍAS

As titorías serán solicitadas e acordadas co titor/profesor a través da plataforma “Gestión Aula”.

EXTRAESCOLARES

Oferta de extraescolares

ENTREGA DE NOTAS

Avaliación Data
1ª Avaliación 22/12/2021
2ª Avaliación 18/03/2022
3ª Avaliación 03/06/2022
Ordinaria 10/06/2022
Exames de pendentes
Ev extraordinaria 20,21,22 /06/2022
Avaliación final