Información xeral e de cada unha das etapas para o curso 2022/2023

DÍAS NON LECTIVOS

 • Vacacións de Nadal: do 23 de decembro de 2022 ao 8 de xaneiro de 2023, ambos inclusive.
 • Vacacións de Semana Santa: do 03 de abril de 2023 ao 10 de abril de 2023, ambos inclusive.
 • Entroido: 20, 21 e 22 de febreiro 2023.
 • Día de libre elección: 02 de maio de 2023.
 • Día do ensino: 31 de outubro 2022.
 • Festivos:
  • 12 de outubro de 2022.
  • 1 de novembro de 2022
  • 11 de novembro de 2022.
  • 6 de decembro de 2022.
  • 8 de decembro de 2022.
  • 17 de maio de 2023.

INFANTIL

TITORÍAS

As titorías serán no seguinte horario, solicitadas e acordadas co titor/profesor a través da plataforma SM Educamos. 

Mª José -> xoves 17:15 h

Lourdes -> xoves 17:15 h

Angélica -> luns 17:15 h

Mª Jesús -> luns 17:15 h

Isa -> luns 16 h

Elvira -> luns 16 h

EXTRAESCOLARES

ENTREGA DE NOTAS

Avaliación Data
1ª Avaliación 22/12/2022
2ª Avaliación 31/03/2023
3ª Avaliación 21/06/2023

PRIMARIA

TITORÍAS

As titorías serán no seguinte horario, solicitadas e acordadas co titor/profesor a través da plataforma “SM Educamos”.

Lucía – > mércores 17:15 h

Carmen Deza -> xoves 17:30 h

David -> martes 16 h

Carolina -> martes 17:15 h

Manuela isabel -> mércores 17:15 h

Mª Isabel -> xoves 17:30

Carmen Carballo -> venres 14 h

Mª Luz -> xoves 17:30 h

Belén -> mércores 17:30 h

Olalla -> mércores 17:30

Mª Consuelo -> luns 13:45 h

Lorena -> mércores 11:30 h

EXTRAESCOLARES

ENTREGA DE NOTAS

Avaliación Data
1ª Avaliación 05/12/2022 (por plataforma)
2ª Avaliación 13/03/2023 (por plataforma)
3ª Avaliación 06/06/2023 (Non se entrega boletín)
Final 21/06/2023 (por plataforma)

SECUNDARIA

TITORÍAS

As titorías serán no seguinte horario, solicitadas e acordadas co titor/profesor a través da plataforma “SM Educamos”.

María Jesús -> luns 10h

Carmen Martínez -> venres 10:15 h

Raquel -> martes 12:30 h

Raúl -> xoves 10:10 h

Héctor -> xoves 12:30 h

Mª. Xosé -> venres 11:30 h

Mª. Pilar -> xoves 10:10 h

Felisa -> martes 09:20 h

EXTRAESCOLARES

ENTREGA DE NOTAS

Exames de pendentes1ª semana de maio

Avaliación Data
1ª Avaliación 05/12/2022 (por plataforma)
2ª Avaliación 13/03/2023 (por plataforma)
Exames de pendentes 1ª semana de maio

3ª Avaliación

+

Avaliación Final

27/06/2023 (Orde 27/12/22, no punto 1. A sesión da 3ªavaliación da ESO

deberá coincidir coa sesión de avaliación final.)

(Entrega presencial)