Xornadas de portas abertas e

Admisión de alumnado de nova incorporación

2024/2025

Solicita unha visita personalizada para coñecernos e explicarémosche o funcionamiento do Colexio.

Entre o 1 e o 20 de marzo (ambos incluidos) realizarase o procedimento de admisión de novo alumnado para o curso 2024-2025.

O formulario de solicitude está disponible en:

A presentación puede ser de forma presencial no centro, ou directamente a través da aplicación da Xunta “admisiónalumnado” (solicitudes>admisión).

Ante calquer dubida ou aclaración non dubiden en poñerse en contacto no teléfono 988 242 000 ou no correo electrónico info@luisvivesourense.com

Calendario do proceso

Reserva de praza no centro de orixe: de 15 de xaneiro ao 5 de febreiro (para o alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscripción).

Data do sorteo público para efectos de desempate: última semana de febreiro e, en todo caso, antes do 1 de marzo.

Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

Presentación de la solicitud de admisión: 1 – 20 de marzo (ambos incluidos).

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes á finalización do prazo para presentar as solicitudes de admisión. Do 23 de marzo ao 5 de abril.

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: Do 20 ao 30 de xuño.

Formalización da matrícula en ESO: Do 23 de xuño ao 07 de xullo.

Normativa

  • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 (código de procedemento ED550A e ED550B).
  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.
  • ORDE de 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • DECRETO 13/2022, de 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Anexo I
  • Orden de 21 de octubre de 2022 por la que se desarrolla el Decreto 13/2022, de 3 de febrero, y se regula el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (DOG nº 212 del 8 de noviembre de 2022).

Máis información en http://www.edu.xunta.gal