En recoñecemento ao proxecto levado a cabo no centro chegou este diploma.