Iníciase o proceso para establecer de forma definitiva no centro a Xornada Continua nas etapas de Infantil e Primaria.

Aprobada xa polo Claustro e o Consello escolar achégase as familias a información necesaria para o seu estudo e valoración e que chegada a data poidan votar dacordo aos seus intereses

Proxecto de Xornada Continua nas etapas de Infantil e Primaria

¡ ULTIMA HORA! Con data 30 de marzo de 2021 comunícannos a autorización para implantar a xornada lectiva en sesión única de mañá para as etapas de Infantil e Primaria.