colexio-luis-vives-comedor-v

RUTAS COLEXIO LUIS VIVES

 1. SAN CIBRAO DAS VIÑAS
 2. CUÑA DE ARRIBA-UNIVERSIDAD LABORAL
 3. Av. de ZAMORA (Vasco Díaz Tanco)
 4. Rúa Bonhome (Cruce Nosa Sra. Do Viso)
 5. Xardín do POSÍO
 6. Praza do COUTO
 7. Av. de PORTUGAL (Super Aquí)
 8. Av. de PORTUGAL (Grúas Alvarez)
 9. Rúa NICOMEDES PASTOR DÍAZ (al lado peluquería)
 10. PRAZA DA LEXIÓN (Carballeira)
 11. CABEZA DE VACA
 12. PARADA DE PIÑOR
 13. FINCA FIERRO (Rúa Milladorio)
 14. FINCA FIERRO (Rúa Valdomiño)
 15. VALENZÁ (Frente VIAQUA)
 16. VALENZÁ (A Farola)
 17. VALENZÁ (A Cova do Sabio)

Saída da primeira parada 08:20

*Presentación luns 11 de setembro, a saída será da primera parada ás 11:05 h.

*A partir do 12 de SETEMBRO (incluido) saída da primeira parada ás 8:20 h.

Horarios de luns a venres

SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPERÁ de 7:15 a 9:15 h (desde as 06:45 previa solicitude)

luis vives CPR plurilingüe

Actividades extraescolares

O centro oferta Actividades Extraescolares lúdicas-educativas, artísticas e deportivas para o noso alumnado.

La Dirección del Colegio tiene suscrito con el Centro Médico de referencia un seguro escolar para sus alumnos. Ante cualquier eventualidad, que requiera atención sanitaria, el alumno deberá de presentarse en el centro médico con un impreso de Secretaría.

O DO é un órgano formado por un equipo multidisciplinar que está integrado na actividade educativa do colexio, e que articula as funcións de orientación educativa, apoio á labor tutorial e ao proceso de ensinanza-aprendizaxe. Constitúe un recurso de axuda a todos os integrantes da comunidade educativa. Asesora, colabora e apoia la labor do centro e do conxunto do profesorado en todas aquelas actuaciós encamiñadas a asegurar e favorecer unha formación integral do alumnado de todas as etapas educativas. Accede Blog

A plataforma dixital é un portal de comunicación entre a familia e a escola.

Nosa ATE encárgase de proporcionar aos nosos alumnos coidados básicos que poidan precisar (cambios de roupa, administración de medicamentos, coidados sanitarios, apoio en desprazamentos,…

Os profesores do centro ofrecen un reforzo educativo personalizado de forma gratuíta fose do horario lectivo.