A continuación poderán ver a oferta de actividades extraescolares, a través de MOUXIÓN, para este curso coas seguintes consideracións:

Oferta extraescolares
Inscrición