En relación á avaliación que fai o Departamento de Psicoloxía Evolutiva e Comunicación da Facultade de Ciencias da Educación do Campus de Ourense, enmarcada no PROXECTO DE HABILIDADES COGNITIVAS INSTRUMENTAIS, axúntase un resumo para poder interpretar mellor os resultados dos informes individualizados.
Si esta información non fose suficiente e quedasen dúbidas soliciten unha cita con algún membro do Departamento de Orientación para poder solventala.

Suscríbete al  newsletter de Colexio Luis Vives ahora

Recibe las últimas novedades y noticias al instante.