Iníciase o proceso para establecer de forma definitiva no centro a Xornada Continua nas etapas de Infantil e Primaria.

Aprobada xa polo Claustro e o Consello escolar achégase as familias a información necesaria para o seu estudo e valoración e que chegada a data poidan votar dacordo aos seus intereses

Proxecto de Xornada Continua nas etapas de Infantil e Primaria

Texto