Horario de xornada única

A partires de outubro comeza a xornada única que, de maneira excepcional, se aplicou no centro como unha medida máis na prevención da COVID19.

Aquí poderán ver todos os horarios e os lugares de entradas e saídas do alumnado tanto no horario lectivo como no horario de comedor ou extraescolares.

Entradas e saídas do alumnado INFANTIL a partires de outubro

CURSO ENTRADA hora/lugar SAÍDA hora/lugar
Infantil 4ºA 09:10/aulas 13:25/rampa
Infantil 4ºB 09:10/aulas 13:30/hall traseiro
Infantil 5ºA 08:55/ximnasio 13:20/hall traseiro
Infantil 5ºB 08:55/ximnasio 13:25/hall traseiro
Infantil 6ºA 08:45/ximnasio 13:30/rampa
Infantil 6ºB 08:45/ximnasio 13:20/rampa
 • Recollida ao rematar comedor (15:15)

  • 4º Infantil (3 anos) -> hall traseiro
  • 5º Infantil (4 anos) -> hall traseiro
  • 6º Infantil (5 anos) -> hall principal

Telf. Emerxencia:

698 12 15 74

Entradas do alumnado PRIMARIA a partires de outubro

CURSO ENTRADA hora/lugar SAÍDA hora/lugar
Primaria 6º 08:45/portón 13:35/patio (zona2)
Primaria 5º 08:45/portón 13:40/patio (zona2)
Primaria 4º 08:50/portón 13:45/patio (zona2)
Primaria 3º 08:50/portón 13:50/patio (zona2)
Primaria 2ºA 08:55/protón 13:35/rampa
Primaria 2ºB 08:55/portón 13:40/rampa
Primaria 1ºA 08.55/portón 13:45/rampa
Primaria 1ºB 08:55/portón 13:50/rampa
 • Recollida ao rematar comedor (15:15)

  • 1º Primaria-> Patio (zona 2). Si chove no ximnasio, porta lateral (canellón)
  • 2º Primaria-> Patio (zona 2)
  • 3º Primaria-> Ximnasio
  • 4º Primaria-> Ximnasio
  • 5º Primaria-> Patio (zona 2)
  • 6º Primaria-> Patio (zona 2)

Telf. Emerxencia:

698 12 15 74

 • Recollida ao rematar extraescolares

  • 16:15 -> rampa principal
  • 17:15 -> rampa principal
  • 18:15 -> rampa principal
 • Recollida ao finalizar atención personal do centro

  • 16:15 -> porta lateral do salón de actos (canellón)
  • 17:15 -> porta lateral do salón de actos (canellón)
  • 18:15 -> porta lateral do salón de actos (canellón)

Entradas do alumnado ESO a partires de outubro

CURSO ENTRADA hora/lugar SAÍDA hora/lugar (luns e martes) SAÍDA hora/lugar (resto de días)
ESO 1º 08:20/portón 14:50/patio (zona2) 14:00/patio (zona2)
ESO 2º 08:20/portón 14:55/patio (zona2) 14:05/patio (zona2)
ESO 3º 08:25/portón 15:00/patio (zona2) 14:10/patio (zona2)
ESO 4º 08:25/portón 15:05/patio (zona2) 14:15/patio (zona2)
 • Recollida ao rematar comedor

  • LUNS E MARTES -> 16:15 -> Porche entrada principal
  • RESTO DE DÍAS -> 15:15 -> porta lateral salón de actos (canellón)

*Estos días, (mércores, xoves, venres) aquel alumnado que o precise e con preaviso ao centro, poderá quedarse con profesorado do centro ata ás 16:15.

Telf. Emerxencia:

698 12 15 74

 • Recollida ao rematar extraescolares

  • 17:15 -> rampa principal
 • Recollida ao finalizar atención personal do centro

  • 17:15 -> porta lateral do salón de actos (canellón)